Στεγανοποίηση Ταράτσας

Με εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονο εξοπλισμό, χρησιμοποιώντας πιστοποιημένα και επώνυμα υλικά εγγυώμαστε για το αποτέλεσμα δίνοντας λύση σε κάθε πρόβλημα μόνωσης με ειλικρίνεια και συνέπεια προς τον πελάτη!

Ταράτσα

Το πρώτο πράγμα που συνήθως χρειάζεται μόνωση και στεγανοποίηση είναι η ταράτσα ενός κτιρίου. Και αυτό επειδή είναι η μεγαλύτερη επιφάνεια που έρχετε σε επαφή με το νερό.